• SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

  • 300,000VND 250,000VND
    Mật Ong Hoa Nhãn BillyBee là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Được khai thác bằng cách di chuyển đàn ong đến các nông trại trồng nhãn ở Miệt Vườn Nam Bộ. Để những chú ong luôn hút được mật từ những bông hoa nhãn để mang về tổ. Mật Ong Hoa Nhãn nguyên […]
  • 1,500,000VND 1,100,000VND
    Mật Ong Hoa Nhãn BillyBee là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Được khai thác bằng cách di chuyển đàn ong đến các nông trại trồng nhãn ở Miệt Vườn Nam Bộ. Để những chú ong luôn hút được mật từ những bông hoa nhãn để mang về tổ. Mật Ong Hoa Nhãn nguyên […]
  • 150,000VND 130,000VND
    Mật Ong Hoa Nhãn BillyBee là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Được khai thác bằng cách di chuyển đàn ong đến các nông trại trồng nhãn ở Miệt Vườn Nam Bộ. Để những chú ong luôn hút được mật từ những bông hoa nhãn để mang về tổ. Mật Ong Hoa Nhãn nguyên […]
0931117123
0931117123